Reportages

Een reportage is een verslag van een nieuwswaardige situatie in een communicatiemiddel zoals een krant, journaal of website.

Familie album

Familie is de groep personen waarmee men direct of indirect door middel van één of meer ouder-kind-relaties is verbonden.

Flora en Fauna

Flora en fauna is een vaste Nederlandse uitdrukking waarmee gedoeld wordt op alle planten en dieren die in een bepaalde streek of periode voorkomen. Flora duidt het plantenrijk aan; fauna het dierenrijk.

Landschappen

Landschap is in de geografie een uitgestrekt stuk land dat zich als een zelfstandig geheel onderscheidt van aangrenzende gebieden. Ik betrek ook waterschappen in deze definitie.

Experimenteel

Een experiment of proef is een zorgvuldig opgezette en nauwkeurige observatie van een stukje werkelijkheid dat kan worden uitgevoerd om een wetenschappelijke hypothese te testen. Bij mij is het trial and error.

Mensen

De mens (wetenschappelijke naam: Homo sapiens) is een tweevoetige primatensoort uit de familie Hominidae.[